Терапевтичен център Жива

"Жива насока в живота" е терапевтичен рехабилитационен център за лечение на зависимост към алкохол, наркотици, медикаменти и хазарт.

Лечението включва настаняване в Терапевтичния център с подсигурени нощувки, храна и денонощна помощ от специалистите в програмата.

Всеки, включил се в програма на „Жива“ получава:

▪ 24 часова грижа и наблюдение от професионален екип;

▪ изготвяне на индивидуален терапевтичен план и насоки за неговото следване;

▪ участие в групова и индивидуална психотерапия, неделни работни групи, лекции на здравни теми и др.

▪ консултации с лекар-специалист вътрешни болести и психиатър към програмата;

▪ използване на литература, разработена специално за модела на терапевтичната общност и подпомагаща възстановителния процес;

▪ насоки при реинтеграцията в обществото;

▪ посещение на групи за Последващи грижи и връзка с екипа след завършване на програмата.

Преди постъпване за лечение, а и по време на лечението от изключителна важност е работата със семейството и близките на участника в програмата. Неговият успех в процеса е разпределен между екипа и близките и всеки поема своята отговорност за него.

Екипът на "Жива насока в живота" подкрепя, съветва и насочва близки и роднини по време на целия възстановителен процес. Целта е освобождаване на любимия човек от активна зависимост и постигане на добър и щастлив живот.

За семейството и близките организираме месечни групи, на които да получат знания и насоки от нашите специалисти, как да изградят отново доверие и обич.

Ние вървим заедно по пътя към изграждането на здрави отношения с любимия човек, защото знаем че лечение е възможно.

Лечение на алкохолизъм

Алкохолизмът е болест, която се отличава с четири основни симптома - зависимост (силно влечение към пиене всеки ден), загуба на контрол (липса на възможност за ограничение на консумацията на алкохол), абстиненция (симптоми като тревожност, треперене, гадене, изпотяване и др., които се появяват, когато се спре употребата на спиртни напитки) и толеранс (необходимост от пиене на още по-големи количества).
Лечението на алкохолизъм в Център „Жива“ включва няколко етапа: на детоксификация, на приемане на проблема и желание за справяне с него в рехабилитационната програма „Промяна и израстване“, както и на процес на ресоциализация чрез участие в сбирки за Последващи грижи на успешно завършилите програмата.

Алкохолизмът е болест, която може да разруши целият живот, който сте изградили до момента. Тя може да навреди на вашите лични и социални контакти, да доведе до загуба на работа, семейство, приятели и до депресивни състояния и самоизолация.

Лекувайте се, докато не е прекалено късно за вас!

Лечение на наркомания

Наркоманията е състояние на хронична или периодична интоксикация, която се причинява от злоупотребата с наркотични вещества. Това е болест - напълно лечима при правилно организиран лечебен процес. В него участват специалисти - терапевти, психиатри, социолози, психолози и др. При положителен резултат от лечението на наркоманията пациентът преминава през няколко основни етапа - отделяне от средата, търсене на лична мотивация (желание за спиране употребата на наркотици завинаги), дезинтоксикация (изчистване на организма) и преодоляване на абстиненцията (справяне с всички симптоми, които се появяват след пълното премахване на наркотичните вещества от организма). След което се преминава към няколкомесечен престой в Център „Жива“ и работа по рехабилитация съобразно модела „Промяна и израстване“.

За успешното лечение на наркоманията специалистите на Център "Жива-насока в живота" работят съвместно с близките и роднините на участниците в програмата, като организират месечни срещи с тях, за да улеснят процеса на подкрепа и изграждане на нарушените комуникационни връзки.
Повече информация >>

Етапи и фази на програмата

Нулев етап
• административно и терапевтично интервю;
• среща с психиатър и лекар.

Първи етап
• време за адаптиране в ЖИВА;
• изготвя се първоначален терапевтичен план;
• присъединяване на пациента в групата;
• пациентът изгражда терапевтична връзка с екипа;
• приемане на зависимостта като проблем;
• информация и запознаване със същността на проблема на зависимостта.

Втори етап
• седмична оценка на терапевтичния план;
• приемане на нуждата от промяна;
• идентифициране на проблемни области в процеса на възстановяването;
• осъзнаване и разбиране на зависимостта и необходимостта винаги да се поддържа въздържание, за да се подобрява живота;
• начало на процеса на промяна;
• възстановяване на взаимоотношенията със семейството и другите с подкрепата на групата и терапевтичния екип;
• реинтеграция на пациента в обществото и живота.

Трети етап
• Този етап е насочен към справяне с емоционалното и духовно благополучие на пациента. Ние улесняваме този процес като той трябва да ни посещава два пъти в седмицата в Дневния център през следващите дванадесет седмици.
• Всяка първа събота на месеца в Дневния център се провежда група за поддържащ контакт и грижи за всички пациенти, завършили терапевтичната програма.


Нашите сертификати