Лечение на зависимости | Център Жива
16575
page-template-default,page,page-id-16575,page-child,parent-pageid-17119,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Лечение на зависимости

Потърсете помощ сега!

Зависимостта е болест. Алкохолът, наркотиците, медикаментите и хазартът са само нейни симптоми. В терапевтичен Център ЖИВА работим именно с болестта,  защото само така може да се постигне трайно спиране на употребата и да се коригира зависимото поведение.

Ние работим не само за спиране на приема и изчистване на организма, но с активна терапия подпомагаме човек да укрепи психиката си и да балансира чувствата, които го карат да употребява.
Това е основната на модела, по който работим. Той е базиран на европейската програма Change and Grow и е адаптиран от нашите специалисти в програмата „Приемане“, която се прилага само в „Център ЖИВА“.
Моделът е базиран на 12 основни стъпки и 5 етични принципа за осъзнаване на чувства и емоции, действия, постъпки и морални норми.
Програмата продължава средно 24 седмици, като точният период се определя спрямо индивидуалните потребности на резидента.

Психологическата работа е целодневна, разпределена в групови и индивидуални терапии, които стриктно следват етапите в програмата.  Това е изпитан метод, който създава отново здрави и свободни от зависимостта хора, осъзнали своите качества и подготвени да заемат мястото си, както в семейството, така и в обществото, по нов и здрав начин.

За успешното протичане на терапията от самото начало, по време и след края на програмата, основна роля играят близките и роднините на зависимия.

УЧАСТИЕТО НА БЛИЗКИТЕ В ЛЕЧЕНИЕТО Е ОСНОВА ЗА НЕГОВИЯ УСПЕХ!

Самият страдащ от заболяването няма съзнанието и желанието за истинско лечение. В началото отговорността и решението взимат неговите близки, които с помощта на специалистите поставят правилни условия пред зависимия, за да може той да постъпи в терапевтичния център.

Екипът ни е подготвен, очаква и знае как да реагира във всеки кризисен етап, но отговорността на близките не намалява след постъпването.

Роднините често стават жертва на манипулации и правят възможно напускането на центъра преди завършване на програмата, ако не следват стриктно насоките на специалистите. Без доверието на близките и дословното спазване на съветите, шансът за успех намалява.

РАБОТА С БЛИЗКИ И СЕМЕЙСТВА

Обикновено, отношенията в семействата, в които има зависим са разрушени. Вниманието е фокусирано върху проблема, а нездравата среда разболява всички.  По време на програмата близките на резидентите посещават групови срещи с терапевтите, на които те се запознават със спецификите на заболяването и методите за справяне с него. Това води до оздравяване на отношенята и подобряват семейната среда.

ПОСЛЕДВАЩИ ГРИЖИ

„Център ЖИВА“ организира ежеседмично групи за последващи грижи, посещавани от хора, завършили програмата, които споделят своя опит и трудностите в новия си живот. От особена важност е всеки бивш резидент да поддържа контакт със специалистите и останалите, които са в успешна ремисия след терапията си. Това е гаранция за устойчивост до край.

Моделът за терапия на зависмости „Приемане“ на „Център ЖИВА“ е система, за справяне с болестта по различен начин от познатите методи на общности и комуни, програми със заместващи терапии или опити за индивидуално справяне с психологически консултации.

Вярваме, че всеки може да бъде свободен отново, стига да живее в решението, а не в проблема!