Процес на лечение | Център Жива
17444
page-template-default,page,page-id-17444,page-child,parent-pageid-17119,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Процес на лечение

Потърсете помощ сега!

Жива процес на лечениеЛечението на зависимост е процес, който започва от първото телефонно обаждане. След постъпване в „Център Жива“ този период преминава в атмосфера на грижа и внимание, в щадяща и спокойна среда. Ето какви са основните стъпки:

1. ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ
Не се притеснявайте да наберете номера ни. Ежедневно получаваме десетки обаждания на хора с вашия проблем. Първото телефонно обаждане показва, че той вече е забелязан и имате желание да се справите с него. Запишете си час за консултация.

2. КОНСУЛТАЦИЯ
Консулацията с нашия специалист продължава 50 минути. След като споделите детайлите на вашия случай бъдете готови да чуете ценни съвети за правилната реакция и поведение, които ще доведат до постъпване за лечение на вашия близък. Консултацията се заплаща по банков път или в брой, а цената е 100 лв.

3. ПОСТЪПВАНЕ
Постъпването за лечение, означава, че процесът по убеждаване на зависимият да се лекува е преминал успешно. В уговорения ден и час,  наш специалист ще ви посрещне, за да въведе вашия близък в защитеното жилище и дневния център. Предоставят се резултати от изследвания, оформят се административните детайли по приема с подписване на договор и заплащане (в брой или по банков път) на първата месечна вноска, която включва нощувки, хранене и терапиите по рехабилитационната програма. Новопостъпилият се настанява с личните си вещи и багаж.

4. ТЕРАПИЯ
Терапията протича в рамките на 24 седмици.  В „Център Жива“ работим по модел на европейската програма Change and Grow, адаптиран от нашите специалисти в програмата „Приемане“, която се прилага само тук. Моделът е базиран на 12 основни стъпки и 5 етични принципа за осъзнаване на чувства и емоции, действия, постъпки и морални норми. След края на шестте месеца от центъра излизат чисти и психически стабилни хора, готови за реинтеграция в семейството и обществото.

5. СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Това е времето за нов живот, с ново себепознание. За живот без употреба и успешната ресоциализация е от особена важност зависимият да посещава редовно групите за последващи грижи и сбирките за хора в ремисия. Контактът между завършилите програмата и специалиститите след излизане от ценъра е повече от препоръчителен. Стриктното спазване на зададените правила е единствената гаранция за дългогодишен живот без употреба и зависимо поведение.

Процесът на лечение преминава в атмосфера на грижа и внимание, в щадяща и спокойна среда. Ето какво очаква всеки, предприел първата и най-важна стъпка – решението за лечение в център „Жива“