Лечение на пристрастяване в защитено жилище | Център Жива
18582
post-template-default,single,single-post,postid-18582,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Потърсете помощ сега!


Лечение на пристрастяване в защитено жилище

Ако ваш близък е изпаднал в пристрастяване от алкохол, медикаменти, наркотици, хазарт (или е жертва на полизависимост) е необходима специализирана терапия, която може да му помогне да се върне към нормален живот.

 

Лечение на пристрастяване в защитено жилище

 

Не разчитайте на обещанията му, че ще се справи сам. Дори вашата помощ няма да е сама по себе си достатъчна, ако зависимият не се откъсне от обичайната си среда. Най-ефективни при лечението на пристрастявания са терапевтичните и рехабилитационни центрове, в които се предвижда прием и настаняваме в защитено жилище с 24-часова грижа от специалисти.

Ние от Център „Жива“ знаем, че зависимостта е болест, която трябва да се лекува. Не е достатъчно и само изчистването на организма при зависимост от алкохол, медикаменти и наркотици. Необходимо е коригиране на зависимото поведение и укрепване на психиката на пациента. Ще постигнем това с настаняване на пациента в защитено жилище и работа с него в дневния ни център.

 

Запазване на час за консултация по телефона

Ако е необходимо да се консултирате със специалист от нашия център, свържете с нас, за да запазите час за консултация.  Продължителността на консултацията е 50 минути. Ще трябва да разкажете за детайлите на зависимостта на вашия близък, за да може да ви посъветваме за поведението, което трябва да следвате, така че пристрастеният той да се съгласи да постъпи за лечение при нас. Ще уточним ден и час за приемане на пациента.

 

Подгответе необходимите изследвания

Ще намерите списък от необходимите изследвания в сайта ни, в раздела „Информация“ – „Прием и постъпване“.

 

Постъпване на пациента в центъра

В уговорения ден и час доведете вашия близък при нас, за да го посрещнем и настаним в защитеното жилище.

Донесете необходимите дрехи и лични вещи, както и резултати от изследвания. Ако изследванията са правени неотдавна, можете да ни предоставите разпечатки или да ни дадете потребителското име и парола за онлайн достъп до сайта на лабораторията, в която са направени.

Ще оформим административните детайли свързани с приема и ще платите първата месечна вноска, в брой или по банков път. Месечните вноски за лечението включват нощувките, храната и терапията.

 

Индивидуална и групова терапия за всеки пациент

Терапията с всеки пациент е целодневна, разпределена в индивидуални или групови занимания, с продължителност около 24 седмици.

Лечението на пристрастявания в „Център Жива“ се провежда по модела на европейската програма Change and Grow. Нашите специалисти са адаптирали програмата за работа в България. Адаптираният вариант, който се прилага само при нас, се нарича „Приемане“.

Терапията се основава на 12 основни стъпки, както и на 5 етични принципа, помагащи за осъзнаване от зависимия на постъпките му, на моралните норми, на действията му. Клиентите са непрекъснато обградени с грижи и персонално внимание.

Психологическата работа с резидентите в центъра се извършва целодневно. Освен индивидуалната терапия се включва и групова терапия.

След 24-седмичната терапия постъпилите като пациенти със зависимост излизат с възстановена психика, оставили зад себе си старите навици и готови да продължат отново нормален живот със семейството си и в обществото.

 

Посещение на сбирки и групи за последваща грижа след терапията

Успешно оставили зад себе си пристрастяването, нашите пациенти навлизат в дългосрочна ремисия. За да се затвърди стабилността им, те трябва да посещават редовно сбирките, организирани за завършилите програмата. Важно е да посещават редовно и групите за последващи грижи.

Поддържайки контакт с екипа на Център „Жива”, завършилите програмата за индивидуална терапия затвърждават отхвърлянето на зависимостите и поддържат дългосрочен живот без тях.

 

Подкрепата от близките има важна роля за успеха на терапията

През целия период на индивидуална терапия е важно лекуващият се да чувства непрекъснато подкрепата на близките си. Особено е важна е отговорността, която те имат в началото, за да вземат решение и поставят така условията пред зависимия, че той да реши да постъпи в Център „Жива“.

По време на терапията близките също участват в групови срещи с терапевтите, за да се запознаят със спецификата на зависимостта на своя близък и с методите за нейното преодоляване.

Важно е и по време на терапията близките да не се поддават на увещания от пристрастения, че може вече да напусне центъра, без да премине до края програмата. На всеки етап близките имат подкрепата на нашите специалисти. Тя се налага особено в етапи на криза. С общи усилия и без поддаване на манипулации от лекувания постигаме успех.

При лечението на пристрастяване в защитено жилище от модела на рехабилитационен “Център Жива“ намирате трайно решение за всяко състояние на зависимост. Позвънете за консултация и разчитайте на нас за успешно провеждане на лечение и последващи терапията мероприятия с вашата подкрепа!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.