Процедура при постъпване

Преди постъпване за лечение

Направете изследвания в лаборатория и запишете номерата на потребител и парола, на следните показатели :

 1. Пълна кръвна картина-ПКК
 2. Креатинин
 3. Кръвна захар
 4. AСAT
 5. AЛAT
 6. ГГТ
 7. Урина-общо химично изследване и седимент
 8. HIV 1/2
 9. Anti-HСV
 10. HBsAg-потвърдителен
 11. Сифилис
 12. Наркотични вещества в урина

В деня на прием носете

Лична карта, здравен картон и налични епикризи от предишни лечения.
Ако имате направени изследвания на горепосочените показатели, (до месец назад), то не правете нови. Донесе ни наличните или запишете номерата на потребител и парола и наименованието на съответната лаборатория. Ние ще видим резултатите в Интернет.
При постъпване след детоксификация и/или назначена терапия от здравно заведение, носете предписаните медикаменти и съответните рецепти за тях. Нашите лекар и психиатър ще се запознаят и съобразят с провежданото лечение, за да има съответствие и продължение на целия процес по възстановяването.

Донесете лични вещи, дрехи и обувки

Съобразно сезона и от материи, които да са леки и непрозрачни. Обувките да са удобни и спортни.
Не забравяйте очила, часовник, сешоар за коса, домашни чехли и чехли за баня и цигари за първата седмица.
Хавлиени кърпи, спално бельо, прибори за хранене, ютия и дъска за гладене на дрехи се осигуряват от нас.

В деня на прием се подписва

Договор за лечение. Направете копие на платежен документ за внесена първа месечна такса.

В деня на прием не носете

Хранителни продукти.