Защо лечение в България?

Народно Събрание

София е столица на Република България и най-голям административен и културен център на страната.

Дървета красят софийските улици и паркове, като множеството цветни алеи допълват усещането за неземна красота. Архитектурният стил на сградите прави всеки посетител, съвременник на историята на София в два века.

Градът е разположен в котловина и обграден от планините Витоша, Люлин и Стара планина. На територията му са разположени 33 термални извори, чиято вода е лечебна и питейна.

Със своя умереноконтинентален климат София предлага четири годишни времена, като някои сезони могат да бъдат видени едновременно.


Народен Театър

През летните месеци все още има заснежени части по билото на Витоша. Това е уникална природна даденост, която географското разположение и климатичните особености са сътворили.

В централните части на града са запазени архитектурни паметници от римско време, както и паметници от всички следващи епохи и от различни религии.

Дневният център на терапевтична общност „Жива“ е разположен на тихо място в централната градска част, между парковете „Заимов“- първата обществена WiFi зона с безплатен интернет в София, Борисовата градина с езерото Ариана, парка на Военната академия „Георги Раковски“, проектиран в далечната 1906 г. и парка зад Народната библиотека „Кирил и Методий“.


Софийски университет Св. Климент Охридски

Дневен център „Жива“ е разположен на улица „Шипка“ 15, срещу Руският културен институт. Защитеното жилище „Жива“ се намира на ул. Тракия" 54, в близост до парк "Заимов" и театър "София".

Престоят за лечение в подобна природна и културна забележителност е използван с образователна цел от програмата на „Жива“. Клиентите посещават кино и театрални представления, концерти, мероприятия- организирани от различни Културни институти. Това разнообразие въздейства положително върху лечението, като го прави забавно-интелектуално и дава възможност за придобиване на социални компетенции.

Лечението в София е онзи няколкомесечен престой в голям град, след който клиента лесно се приспособява за нов живот във всеки друг град или населено място. Програмата работи двустранно- лекува и социализира едновременно.


Храм-паметник Св. Александър Невски

Преимущество на лечението в България е пълната езикова, културна и религиозна съвместимост на клиента с персонала и заобикалящата го среда. Медицинските прегледи се осъществяват от български лекар. Връзката със семейството се осъществява лесно при необходимост от индивидуална подкрепа през целия период на терапия, защото то е част и от решението на проблема зависимост.

Програмата успешно работи и за клиенти, ползващи английски език, така както се прилага в Villa Ramadas.

Терапевтична общност „Жива-насока в живота“ предлага португалски модел на лечение, който е показал своята ефективност в страна, близка по социално-икономически показатели с България. И поради факта, че метода „Change & Grow“ е с португалски патент, то можем да твърдим, че всички стандарти се контролират от партньора Villa Ramadas.