Терапевтична програма

Групова терапия

Груповата терапия е основна част от терапевтичния процес и позволява на пациентите да говорят един с друг в защитена и спокойна среда. Групата събира хора с общ проблем и изгражда взаимно доверие и емпатия. Когато споделят личните си истории, участниците намират емоционална помощ и подкрепа, обменят информация, търсят ефективни начини за справяне със ситуацията. Колкото повече опознават другите в групата, които споделят своите проблеми и преживявания, толкова повече опознават и себе си. Обединени от общия проблем, те разбират, че не са сами, че има и други като тях, които могат да почувстват силата на тяхната болка и тревога. Разбират колко много си приличат и колко много са различни един от друг.

Този процес предлага различни перспективи на проблемите, свързани със зависимостта и дава възможност за самоосъзнаване, разбиране, промяна и израстване.

Много хора смятат споделянето на личните мисли, чувства и преживявания в група за притеснително и плашещо. Ние разбираме това и ви уверяваме, че ще имате достатъчно време да опознаете участниците и процеса, така че да се доверите и да се почувствате сигурни и когато сте готови да споделите своя опит. Нашата терапевтична програма е изпитана и с доказани резултати.

Индивидуална терапия

Индивидуалните терапевтични сесии дават възможност на нашите пациенти в защитена и подкрепяща среда да изследват личните си проблеми и да се свържат с чувствата, които могат да изплуват около тези проблеми. За мнозина това може да бъде труден и често болезнен процес. Но работата свършена в тези сесии помага на пациентите да постигнат дълбоко прозрение и разбиране за себе си, както и по-здравословен начин за справяне със стреса.

В условията на приемане и усилие за постигане на максимално разбиране, всеки може да изследва съвместно с терапевта възможностите да промени към по-добро себе си, да развие своята личност, да промени своето поведение и живот.

Индивидуалните терапевтични срещи помагат на клиентите да разпознаят и изживеят скрити чувства, да съумеят да ги изразят напълно и свободно и да насърчават изпробването на ново и по-ефективно поведение. Насърчават се действието, междуличностното взаимодействие и срещите, изразяването на чувствата в настоящия момент и проверката на реалността.

Себерефлексия сутрин

Целта на сутрешното отражение е да мотивира участниците да започнат деня с положителна нагласа и чрез позитивни комуникативни навици. Чрез сутрешното отражение се ангажират онези резиденти, които са встрани от процеса, за да се научат да отделят същественото от несъщественото, чрез проявление на различни форми на реализация и себеактуализация. Продължителност 10 -15 минути.

Себерефлексия вечер

Целта на вечерното отражение е да затвори денят, отново да събере резидентите и да включи онези, които по един или друг начин странят от процеса.
В края на деня всеки резидент описва мисли, чувства или преживявания, които е имал през деня. Тази информация е полезна за терапевтичния екип и показва както груповата динамика, така и състоянието на всеки един резидент. Това е начин да се придобиват умения за саморегулация, както и способност за анализ на събитията и житейските обстоятелства.

Уъркшопи

Уъркшопите имат образователен характер, чрез тях се тренират умения за говорене, слушане, съсредоточаване и обработка на информацията. Те имат директен принос към изграждането на добра самооценка. В програмата, уъркшоп се прави на различни теми: по прочетени книги, зададена тема от терапeвтичния екип, национален празник и др.

Литература

Това са помощни книги, препоръчани от Villa Ramadas Global Partners с цел подпомагане на терапевтичния процес и процеса на осъзнаване, промяна и развитие. Към всяка книга има писмена задача за разбирането на книгата, нейният смисъл и отклик в клиента.

Писмени работи

Терапевтичният процес и процеса на възстановяване са подкрепени от писмени работи в програмата. Целта на тези работи е да развива уменията и способността на пациентите да разкриват в дълбочина чувства, емоции, преживявания и спомени; описването на конкретни ситуации подпомага процеса на приемане на проблемите и играе важна роля в превенцията на рецидив.

Малки групи

Малка група се организира от всеки резидент, който има нужда от помощ при писане на задачите си, или необходимост да сподели нещо конкретно, както и да чуе обратната връзка от други резиденти. Малката група се състой най-много от трима резиденти. Организаторът на малка група, споделя своята тема и изслушва обратната връзка на останалите, след което я записва. Време за провеждане - 10 минути.

Превенция на рецидив

Значима част от терапевтичната програма включва създаването на собствен детайлизиран план за превенция на рецидив. В индивидуалния план за превенция на рецидива се включват всички стратегии и умения, които се използват за предотвратяване на употребата на вещества. Планът включва мислене напред и предвиждане на проблемни или стресови ситуации, които биха могли да върнат към употребата; планира се начин за справяне с тези проблеми и ситуации, без употребата на вещества.