За нас

Основни принципи - съпричастност, отговорност и конфиденциалност

Екипът на "Жива" е с дългогодишен професионален опит в областта на зависимостите. Служителите ни са отговорни, търпеливи и съпричастни в процеса на реализация на програмата, също така са добронамери и решителни, имат възможност да видят проблема от различни страни. Това е начин всеки пациент да получава най-подходящ и гъвкав план за промяна.

„Жива–насока в живота” е програма за психо-социална рехабилитация на хора с психични и поведенчески разстройства, вследствие употребата на психо-активни вещества. Тя е съвкупност от терапевтични интервенции и грижа, които подпомагат биопсихо-социалното функциониране на участниците в нея и последващото им реинтегриране в обществото. Целта е да бъдат подобрени възможностите и уменията на пациентите за постигане на независим начин на живот.

Терапевтичният модел на Change & Grow® е методологично структуриран според критерии и процедури, предварително зададени като натовареност и времеви периоди за реализиране на определени задачи.

Лицензи за дейността

Министерство на труда и социалната политика за Дневен център № 1211-01/2013 и Защитено жилище № 1211-02/2013;
Villaramadas global partnerts LICENSE CG01/2013.

Супервизия

Провежда се от Villa Ramadas – International Treatment Centre със седалище в Португалия., както и от Светлана Петрова като Ръководител на програма.


Александър Илиев - управител Жива

Александър Илиев

управител
Светлана Петрова

Светлана Петрова

Ръководител програма
Лада Илиева

Лада Илиева

Мениджър екип
Иван Найденов

Иван Найденов

Сътрудник, работа със зависимости
Гергана Бонева

Гергана Бонева

социален работник
Владимир Иванов

Владимир Иванов

социален работник
Дорита Кръстева

Дорита Кръстева - психиатър

психиатър
Екатерина Павлова - лекар

Екатерина Павлова

лекар