Предстоящи събития

ПРЕЗ МАРТ 2018

На 9 МАРТ 2018г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 10 МАРТ 2018г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи на завършили програмата

На 24 МАРТ 2018г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи на завършили програмата

На 23 МАРТ 2018г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018

На 9 ФЕВРУАРИ 2018г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 10 ЯНУАРИ 2018г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи на завършили програмата

На 24 ЯНУАРИ 2018г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи на завършили програмата

На 23 ФЕВРУАРИ 2018г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

ПРЕЗ ЯНУАРИ 2018

На 5 ЯНУАРИ 2018г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 6 ЯНУАРИ 2018г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи на завършили програмата

На 13 ЯНУАРИ 2018г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи на завършили програмата

На 26 ЯНУАРИ 2018г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 27 ЯНУАРИ 2018г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи на завършили програмата

ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

На 2 ДЕКЕМВРИ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи на завършили програмата

На 15 ДЕКЕМВРИ 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 30 ДЕКЕМВРИ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи на завършили програмата

На 31 ДЕКЕМВРИ 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Новогодишно тържество за завършили и участници в програмата

ПРЕЗ НОЕМВРИ

На 4 НОЕМВРИ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи на завършили програмата

На 17 НОЕМВРИ 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 18 НОЕМВРИ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи на завършили програмата

ПРЕЗ ОКТОМВРИ

На 7 ОКТОМВРИ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

На 13 ОКТОМВРИ 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 21 ОКТОМВРИ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

На 9 СЕПТЕМВРИ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

На 15 СЕПТЕМВРИ 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 23 СЕПТЕМВРИ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

ПРЕЗ АВГУСТ

На 12 АВГУСТ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

На 18 АВГУСТ 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 26 АВГУСТ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

ПРЕЗ ЮЛИ

На 1 ЮЛИ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

На 9 ЮЛИ 2017г от 8,00ч тръгване от ДЦ на ул.Шипка №15
Пикник за завършили програмата край язовир Тополница

На 14 ЮЛИ 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 15 ЮЛИ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

На 23 ЮЛИ 2017г от 8,00ч тръгване от ДЦ на ул.Шипка №15
Целодневна екскурзия за завършили програмата

На 29 ЮЛИ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

ПРЕЗ ЮНИ

На 3 ЮНИ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

На 16 ЮНИ 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 17 ЮНИ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

На 18 ЮНИ 2017г от 8,30ч екскурзия до Копривщица
За участници в програмата на "Жива"

На 26 ЮНИ 2017г от 18,00ч в Дневния център на „Жива“
Отбелязване на Международния ден на зависимостите

ПРЕЗ МАЙ

На 6 МАЙ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

На 12 МАЙ 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 13 МАЙ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

На 27 МАЙ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

ПРЕЗ АПРИЛ

На 8 АПРИЛ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

На 16 АПРИЛ 2017г целодневна екскурзия
до Пловдив и Бачковския манастир за участници в програмата

На 21 АПРИЛ 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 22 АПРИЛ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

ПРЕЗ МАРТ

На 11 МАРТ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за последващи грижи за завършили програмата

На 17 МАРТ 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 25 МАРТ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за последващи грижи за завършили програмата

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

На 11 февруари 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за последващи грижи за завършили програмата

На 17 февруари 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 25 февруари 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за последващи грижи за завършили програмата