Наркотици

Център "Жива" е място, където лекуваме хора които употребяват кокаин, хероин, хашиш, марихуана и други вещества -в момента познатите на пазара “legal highs”.

За хората които употребяват наркотици, вида на веществото пред закона не е от значение. За употребяващия и семейството му, зависимостта към което и да е вещество е негативно преживяване. Новите „легални наркотици“, които са често употребявани от по-младите хора са толкова вредни, колкото и т.нар. „традиционни наркотици“, като в повечето случаи са и по-вредни, защото увреждат многократно по-бързо и фатално човешкият мозък.

Детоксификацията и пълното въздържание са първият етап от лечението.

Много трудно и често голямо предизвикателство е да се поеме отговорност от зависимия за това, което се е случило до момента в неговия живот. Това е и началото на работата с психологическите и физически елементи на зависимостта. Промяна на поведението към постигане на по-позитивни цели е възможна само когато човек осъзнае негативните последици от употребата на наркотици.

Моделът, основаващ се на хуманистичната, психодинамичната, когнитивната, поведенческата и гещалт психология е катализатор на всички тези промени. Нашият опит показва, че е необходим период от минимум 24 седмици в резидентната ни програма. Период, който до голяма степен зависи от индивидуалния напредък на всеки клиент и може да бъде различен.
Семейството и близките имат важна роля за всеки, през периода на престоя му в резидентната програма, защото се нуждае от подкрепа. Тази подкрепа се "научава" и насърчава чрез посещения на семейни срещи, организирани от екипа.

При успешно завършване на терапевтичната програма клиентите се насърчават да посещават групи за Последващи грижи и да поддържат контакт с Центъра.

Прочетете още за зависимост към канабис и зависимост към хероин и опиати.

Полезно видео:

Зависимост към Амфетамини

Зависимост към Кокаин

Зависимост към Екстази