Медикаменти

Тази зависимост се превръща в голям проблем за обществото

Всеки човек употребява медикаменти за определени състояния, когато те са предписани от лекар. Самолечението или употребата на медикаменти по собствена преценка, както и неконтролираната и неправилна употреба на медикаменти води до физическа и психическа зависимост.

В много случаи тази зависимост се отнася към употребата на легални вещества, при която хората злоупотребяват с болкоуспокояващи, антидепресанти или други медикаменти.

В "Жива" знаем, че с помощта на модела Change&Grow, човек може да преодолее напълно подобна зависимост и да се справи с депресията, тревожността или скръбта в нейната основа.

Целта на нашето лечение е да окажем помощ на клиентите да изградят собствена представа (стратегия) за справяне във всекидневието си, без да изпитват нужда да употребяват медикаменти.

Нашият опит показва, че е необходим минимален период от 24 седмици в резидентната ни програма. Период, който до голяма степен зависи от индивидуалния напредък на всеки клиент и може да бъде различен.

Семейството и близките заемат много важна роля през периода на резидентната програма и се нуждаят от подкрепа. Тази подкрепа се предоставя чрез семейни срещи.

При успешно завършване на терапевтичната програма клиентите се насърчават да посещават групи за Последващи грижи и да поддържат контакт с Центъра.

Също така, всяка първа събота на месеца в Дневния център се организира група за поддържащ контакт и грижи за всички завършили.