Хазарт

Хазартна зависимост

Хазартната зависимост е поведенческа зависимост и се реализира чрез неконтролирани залагания.
Еуфоричното усещане от залаганията се проявява с действия и постъпки, свързани с поведението, а оттам и с изкривени мисловни процеси -проблеми в начина на възприемане на света, живота, взаимоотношенията, способността за учене, но не проблеми с променливи настроения.
Хазартната зависимост се развива постепенно, като се започва с приемливо залагане с цел забавление и се стига до пристрастяване. Хазартно зависимите имат изкривени вярвания за парите, които са източник и едновременно с това решение на всички проблеми.

Признаци и симптоми на хазартна зависимост

• да мисли постоянно за залагане;
• да увеличава парите, когато играе;
• да се опитва да спре да залага, но да се е провалил;
• да става раздразнителен или да променя често своите настроения, когато спира да залага;
• да използва хазарта като бягство от други проблеми;
• да продължава да залага в опит да си върне загубените пари т.нар. “преследване”;
• да лъже за сериозността и честотата, свързана с хазартните игри;
• да прави опити за набавяне на пари за залагания, чрез въвличане в незаконни или неморални дейности;
• да има проблеми в работата и семейството, причинени от хазарта;
• да разчита на други хора или близките да покриват финансовите задължения, причинени от хазарта;

Страдащите от хазартна зависимост вярват, че могат да контролират резултата от залаганията. А когато човек залага, може да се лиши от всичките си спестявания и да спечели много дългове към различни лица и финансови институции.

Лечение на хазартна зависимост

Хазартната зависимост е лечимо заболяване. Използват се различни видове психотерапевтично лечение като психодинамична терапия, когнитивно- поведенческа терапия и групи за взаимопомощ.
Моделът Change & Grow, помага за осъзнаването на сериозността на този вид зависимост и клиента получава помощ в изграждането и тренирането на начини за справяне с неконтролируемото желание да залага.

Нашият опит показва, че е необходим минимален период от 24 седмици в резидентната ни програма. Период, който до голяма степен зависи от индивидуалния напредък на всеки клиент и може да бъде различен.

Семейството и близките заемат много важна роля през периода на резидентната програма и се нуждаят от подкрепа. Тази подкрепа се предоставя чрез семейни срещи, които се провеждат два пъти месечно в Дневния център.