Алкохол

Лечението на алкохолизъм в Център „Жива“ включва няколко етапа: на детоксификация, на приемане на проблема и желание за справяне с него.

Проблемът с алкохола не се определя от количеството изпит алкохол през седмицата или вида на консумираните напитки. Характеризира се с влечение към алкохола до степен, в която той оказва негативно влияние върху живота на човек в личен и/или професионален план.

Как да разпознаем кой е алкохолик?

  1. Който често употребява алкохол, като не е в състояние да ограничава/контролира количеството алкохол, което приема;
  2. Чувства постоянна нужда да пие;
  3. Има навик да пие алкохол в определени часове на денонощието, а когато нещо му попречи, става раздразнителен;
  4. Съхранява алкохолните напитки на скрити места в дома, работното място , автомобила, градината;
  5. Човек със зачервени очи и неясно говорене, проблеми с координацията и пропуски в краткосрочната памет;
  6. Губят интерес към дейности и хоби, които преди са им доставяли удоволствие и са ги развличали;
  7. Има проблеми с правораздавателните органи, в личните и професионалните си отношения, поради злоупотребата с алкохол.

Отричането е един от основните симптомите при проблем с алкохола, тъй като употребата на алкохол е социално приемлива и е значима част от много важни събития в човешкия живот.

Детоксикацията и пълното въздържание са първия етап от лечението. Когато съзнанието е вече чисто, започва процесът на терапия, която е групова и индивидуална. В началото терапевтичният процес е насочен към миналото и се развива по посока изграждане на нови методи за справяне, превенция на рецидив и нормален начин на живот. Моделът Change&Grow, основаващ се на хуманистичната, психодинамичната, когнитивната, поведенческата и гещалт психология е катализатор на всички тези промени.

Нашият опит показва, че е необходим минимален период от 24 седмици в резидентната ни програма. Период, който до голяма степен зависи от индивидуалния напредък на всеки клиент и може да бъде различен. Семейството и близките заемат много важна роля през периода на резидентната програма и се нуждаят от подкрепа. Тази подкрепа се предоставя чрез семейни срещи.

При успешно завършване на терапевтичната програма за лечение на алкохолизъм клиентите се насърчават да посещават групи за Последващи грижи и да поддържат контакт с Центъра.

Прочетете още

Алкохолна болест - всичко, което трябва да знаем
Какви са симптомите при алкохолизъм
Как се лекува алкохолизъм
Анонимни Алкохолици в България – 12те стъпки към справянето с проблема