Лечение

В "Жива" предлагаме програма, която е ясно структурирана към проследяване на индивидуалните резултати. Екипът ни проследява живота на клиентите и анализира определени техни преживявания, като тази информация ги насочва как да съдействат на клиента да изгради своя собствена представа (стратегия) за бъдещето.

Използваният европейският метод Change&Grow e фокусиран върху възстановяването на клиента, а не върху веществото, което той е употребявал. Чрез него помагаме на нашия клиент да затвори вратата към миналото и да се превърне в пълноценен човек, който може да организира сам своя живот и да изпитва удоволствие от него.

Приемаме за лечение мъже и жени навършили пълнолетие (18 годишна възраст за България), които имат проблеми с употребата на алкохол, наркотици, медикаменти и хазарт.

Лечение се провежда на български и английски език.

Зависимостта се свързва със следните вещества:
- Алкохол
- Медикаменти
- Наркотици – легални и нелегални

Терапевтична работа през която преминава всеки клиент

 1. История на проблема – събира основна информация около историята на проблема, начало и задълбочаване, семейство и т.н.

 2. Първа писмена работа - която е най-важната писмена работа. Тя е катализатор на негативните чувства, спомени и поведение, които може би човек крие през целия си живот.

 3. История на живота
  При описанието на История на живота е много важно клиентът да е откровен, точен и конкретен относно различните ситуации, които са се случили. Обръща се внимание на поведението, емоционалната и физическата страна в История.
  Това ще позволи по-доброто опознаване на клиента и намирането на верния и подходящ път към възстановяването му. Историята на живота показва развитието на болестта, негативните й черти, и как те са се отразили на зависимия и неговото семейството, на приятелите му.
  Необходимо е да се опишат и ситуации, свързани и с професионалния и социалния живот.

  3.1 Описание на История на живота
  3.2 Конфронтационни писма

Това което следва е запознаване с принципите и работа по модела Change & Grow.

 1. Изготвяне на индивидуален план

 2. Завършване на програмата

Критерии за успешно завършване на програмата

• Наличие на адекватно поведение по време на периода на лечението.
• Присъствие в терапевтичните интервенции и динамика на програмата.
• Завършване на основните етапи (8) на терапевтичния план за индивидуална интервенция.
• Изпълнение на минималните нива на критериите, установени за всеки етап.
• Изпълнение и представяне на предложените писмени задачи.
• Постигане на явна поведенческа и емоционална промяна на пациента от гледна точка на терапевтичния екип, семейството и други възможни участници в процеса на възстановяване.