Защитенo жилищe на „Жива“

"Жива" е рехабилитационен център от резидентен тип, който е специализиран в лечението на хора, които имат проблеми със злоупотребата на медикаменти, алкохол, наркотици и хазарт. Програмата ни е изградена върху модел за пълно въздържание, което означава, че не се използват медикаменти в лечението, освен такива необходими при съпътстващи заболявания като диабет, хипертония и др. По време на възстановителния процес в програмата, клиентите остават за определен период от време в нашата програма и Защитеното жилище, където пребивават вечерите и почивния неделен ден. Именно на това ще обърнем по-специално внимание в тази статия.

Цели на Защитеното жилище

Основните цели на Защитеното жилище са да създаде нужните битови условия, чрез които да се подпомогне лечението на зависимия и да се предостави възможност за ефективна взаимопомощ и социална интеграция. Чрез него на клиента се осигурява самостоятелен и пълноценен начин на живот в подходяща среда, която е възможно най-близка до семейната. В Защитеното жилище непрестанно се осъществяват дейности, чиято цел е да се постигне бързо и качествено възстановяване на изгубените социални навици и умения и да се постигне добра социална адаптация.

Материална база

Проект защитено жилище Жива Защитеното жилище е къща на три етажа с двор и градина. Тя е дома на нашите клиенти, който им предлага добри битови условия.

Къщата разполага със спални помещения на три нива с прилежащи санитарни места и места за гледане на телевизия. Също така, разполага с помещение за хранене и отделна кухня, както и с обща стая за провеждане на групови дейности -образователни и занимателни.


Съседската среда

Един американски професор по психология казва, че зависимостта всъщност представлява адаптация. Адаптация към определено вещество или дейност. Тя не сте вие. Тя е просто ваша клетка. И ако човек е сам, изолиран и тъжен, единствената утеха, която може да открие, е своето пристрастяване. Но в мига, в който отново попадне в добра среда, може веднага да се пребори с него - с помощта, разбира се, и на подходящо лечение.

За това когато избрахме мястото на Защитеното жилище, имахме предвид и съседската среда. Необходимостта от позитивна съседска среда се свързва с идеята за създаване на добросъседски отношения и приятелски връзки.

Защото едва ли някой ще възрази на факта, че когато хората около теб са спокойни, дружелюбни, весели и усмихнати, това прави и твоя личен свят малко по-добър. А точно от това се нуждае зависимият.

Защитеното ни жилище е в близост до Парк Заимов и два от най-големите софийски театри – Театър „София“ и „Малък градски театър зад канала“.

Разгледайте и нашата галерия на защитено жилище "Жива".