Какво представляват анонимните алкохолици | Център Жива
18900
post-template-default,single,single-post,postid-18900,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Потърсете помощ сега!


Какво представляват анонимните алкохолици

Анонимните алкохолици е социална общност за взаимопомощ, съставена от хора, които споделят своя опит, трудности, мотивация и надежда за справяне с техния общ проблем – зависимостта от алкохола.

 

 

Какво представляват групите за взаимопомощ при отказване от алкохола

 

Анонимните алкохолици са едно от съвременните и ефективни програми за лечение и рехабилитация на зависимостта към алкохола. Това е общество, в което зависимият може спокойно и открито да споделя своите страхове, тревоги и препятствия по пътя на излекуването. Също така човек може да бъде полезен на останалите участници със своя положителен опит и да им вдъхне кураж, че те също могат да се преборят със своята зависимост.

 

Каква е целта на анонимните алкохолици?

  • Запознанство и контакти между хора със сходни проблеми;
  • Възможност за осъзнаване и обмисляне на проблема;
  • Създаване за чувство на принадлежност;
  • Обмяна на полезен опит;
  • Споделяне на чувства и страхове в спокойна и защитена среда;
  • Намаляване на тревожността, стреса и усещането за самота и отчаяние;
  • Намиране на мотивация за борба с алкохолната зависимост;
  • Консултации с психолог, специализирал в областта на зависимостите;

 

 

Полезни ли са анонимните алкохолици?

 

Групите за взаимопомощ от този тип са ефективен инструмент за борба със зависимости. Те са базирани на 12 основни стъпки – от признаването на проблема и загубата на контрол над собствения си живот, през намирането на сили и мотивация за справяне и постигането на пълно излекуване на трайна ремисия.

 

Има случаи, при които смяната на средата е от решаващо значение за лечението на зависимост. Има хора, които не успяват да спрат алкохола с посещение на групи. Тогава е важно  зависимият да бъде настанен в център за лечение на зависимости, за да се откъсне от настоящата си среда и от факторите, които го карат да употребява алкохол. Много често близките си мислят, че могат да се справят сами вкъщи или само с посещения при психолог няколко пъти седмично, но тези опити остават без успех.

 

По време на груповата терапия, попадайки сред себеподобни, зависимият вижда хора, които също като него търсят решение за справяне с проблема си. Той се чувства разбран и подкрепян и може спокойно да изрази мислите си без да се притеснява, че ще му се присмеят или ще го критикуват.

 

Един от основните проблеми на алкохолиците е, че не успяват да изградят стойностна връзка с хората около себе си, защото алкохолът е обсебил живота им, променя съзнанието им и те чувстват, че губят контрол над себе си. Ниската самооценка ги карат да се чувстват зле и влошава пристрастеността към алкохола. Участвайки в групи за взаимопомощ, те започват да чувстват принадлежност към едно общество, което споделя сходни проблеми, ценности, надежди и има обща цел. Това силно повишава волята и желанието за промяна у зависимите.

 

 

Групова и индивидуална терапия на зависими от алкохол в Център Жива

 

Една от най-добрите възможности за терапия на алкохолно зависими хора е професионалната групова и индивидуална терапия, която можете да получите в Център Жива. Отказването от алкохола и връщането към нормален живот е процес, който протича в защитена и щадяща среда с постоянна грижа и внимание. След първоначалната консултацията, зависимият постъпва за лечение, което продължава до 24 седмици. След края на програмата, хората излизат чисти и психически стабилни, готови да посрещат ежедневните предизвикателства и да се адаптират отново към обществото и семейството си.

 

Има организирани групи за последващи грижи, в които хора, завършили програмата, могат да споделят своя опит и да търсят такъв от останалите, свързан с тревоги, проблеми и радости в новия живот.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.