Групова терапия при зависимост | Център Жива
18844
post-template-default,single,single-post,postid-18844,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Потърсете помощ сега!


Групова терапия при зависимост

Груповата терапия е много подходяща за лечение на зависимости. Ефективността й се състои в това, че участващите в груповата среща пациенти имат сходни трудности, предизвикателства и препятствия, които се стремят да преодолеят окончателно, в процеса на лечението.

Когато зависимият е сам в ежедневните трудности, предизвиквани от зависимостта, той се чувства самотен, а при груповите срещи за терапия се убеждава, че и други зависими преминават през същите изпитания. Така пред събратята по зависимост всеки може да бъде откровен, да види, че другите изпитват същите съмнения, срам, трудности при преодоляване на проблемите.

С груповата терапия нашите специалисти успешно допълват индивидуалното лечение и терапия и съдействието на семейството като подкрепа за всеки зависим.

Групова терапия може да се провежда в болница, в обществен център, или в център за лечение на зависимости, както е практиката в „Център Жива“.

Участието в групи е част от програмата за лечение. Така пациентът използва различни методи в процеса на преодоляване на зависимостта.

 

Срещи при групова терапия

Когато се провежда групова терапия, групата се въвлича в обсъждане на темите за злоупотреба с наркотици, злоупотреба с алкохол и други и за ментално здраве. Всеки споделя трудностите, с които се е сблъсквал в периода на зависимостта си. Ръководителят на групата може да остави участниците да проведат дискусия в свободен формат или да насочва към определен от него фокус.

Обикновено броят на пациентите в групата е малък, но може да достигне до 25 души. Срещите се провеждат с група, състояща се от едни и същи участници и ръководена от един и същи специалисти. Това помага за изграждане на доверие между участниците в групата.

Броят на участията в срещите зависи от индивидуалните нужди на всеки пациент. Обикновено пациентите участват в групова терапия за период от шест месеца до една година.

 

Какво е важно за пациентите при групова терапия

 • Да споделят преживяванията и премеждията си с другите участници.
 • Да слушат как другите споделят преживяванията и въпросите си.
 • Да подкрепят другите участници.
 • Да размишляват върху това, как се чувстват и какво мислят по време на срещите.
 • Да бъдат отворени за нови перспективи и идеи.
 • Да прилагат наученото в групата извън срещите.

 

Какво е неприемливо по време на срещите

 • Да говорят заедно с изказващия се или да го прекъсват.
 • Да омаловажават чувствата на другите участници.
 • Да споделят лична, идентифицираща информация или да споделят подробна информация за участник в групата с хора извън групата.

 

Видове групова терапия

В зависимост от преценката на специалистите могат да се организират следните видове групова терапия:

 • Психообразователна група – за обсъждане на зависимостта и за проблемите, свързани с менталното здраве поради тази зависимост – медикаменти, медицински и здравословни проблеми, травми, предотвратяване на повторно изпадане в зависимост и други.
 • Групи за междуличностна терапия – в тях дискусиите се водят за проблемите на членовете, как се решават тези проблеми, за да могат и другите членове да реагират и да предложат потенциални решения.
 • Групи за развитие на умения – в тях пациентите се обучават на средства за предотвратяване на повторно изпадане в зависимост и на практически умения за ежедневието. Тук се включват умения за отказване на прием на предизвикващи зависимост вещества, справяне със състояния на гняв, методи за релаксиране, методи за справяне с влечението към предизвикващи зависимост вещества.
 • Групи за решаване на проблеми – в тях се използват различни методи, за да може участниците да разпознават начините на мислене, които могат да доведат до саморазрушаващо поведение. Участниците се обучават да решават проблеми, да си поставят цели, да разпознават поведение и емоции, които могат да подтикнат към злоупотреба с предизвикващи зависимост вещества.

 

Групи за подкрепа

Тези групи се съсредоточават върху ежедневието и как да се поддържа спокойствие и трезвост пред предизвикателствата. Тези групи оказват подкрепа за всеки от събратята по зависимост и участниците се учат на споделяне и отчитане, които са особено важни в ранния етап на преодоляване на зависимостта след приключване на лечението.

Участниците в групите за подкрепа изграждат силни връзки с другите участници в групата. В някои срещи могат да участват и гости – лекари, медицински сестри или други квалифицирани специалисти, които да говорят по дадените проблеми.

Тук трябва да подчертаем, че групите за подкрепа и последващи грижи не са част от лечението, а за да се подкрепят пациентите, които преминават през трудния период на окончателно справяне с общ проблем – зависимостта си.

За повече информация относно груповата терапия при зависимости, свържете се със специалистите от Център Жива.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.