Процедура при постъпване

Документи

При постъпване в програмата на клиента и неговите близки се предоставят следните документи:
Договор за услуга;
Приложение №1-Описание на програмата и правата и задълженията на клиента;
Приложение №2- Декларация от клиента за доброволно постъпване в програмата.

Клиентът трябва да носи със себе си

А.Медицински изследвания (направени най-късно до месец назад) на:

  1. ПКК
  2. Креатинин
  3. Кръвна захар
  4. AСAT
  5. AЛAT
  6. ГГТ
  7. Урина-общо химично изследване и седимент
  8. HIV 1/2
  9. Anti-HСV
  10. HBsAg-потвърдителен

Б.Епикриза от проведено лечение, назначени за прием медикаменти, Лична амбулаторна карта.

В.Лична карта, дрехи и козметика, цигари за една седмица, както и вещи като - очила, часовник, сешоар за коса, домашни чехли и чехли за баня (хавлиени кърпи, спално бельо, прибори за хранене, ютия и дъска за гладене на дрехи се осигуряват от "Жива").

Г.Първа месечна такса и пари за джобни разходи.

При постъпване в "Жива"

Клиентът задължително преминава преглед при лекар- вътрешни болести и психиатър, които обслужват програмата.
Ако преди постъпването не са направени кръвни изследвания, то задължително това се случва първия ден от престоя в програмата. Въз основа на резултатите от изследванията и проведените прегледи, двамата специалисти пишат своите медицински становища за клиента.
От този момент грижите за здравословното му състояние се поемат от "Жива-насока в живота" и се проследяват до края на престоя в програмата.