Терапевтична програма

Групова терапия

Груповата терапия е основна част от терапевтичния процес и позволява на клиентите да говорят един с друг в защитена и спокойна среда. Групата събира хора с общ проблем и изгражда взаимно доверие и емпатия. Когато споделят личните си истории, участниците намират емоционална помощ и подкрепа, обменят информация, търсят ефективни начини за справяне със ситуацията. Колкото повече опознават другите в групата, които споделят своите проблеми и преживявания, толкова повече опознават и себе си. Обединени от общия проблем, те разбират, че не са сами, че има и други като тях, които могат да почувстват силата на тяхната болка и тревога. Разбират колко много си приличат и колко много са различни един от друг.

Този процес предлага различни перспективи на проблемите, свързани със зависимостта и дава възможност за самоосъзнаване, разбиране, промяна и израстване.

Много хора смятат споделянето на личните мисли, чувства и преживявания в група за притеснително и плашещо. Ние разбираме това и ви уверяваме, че ще имате достатъчно време да опознаете участниците и процеса, така че да се доверите и да се почувствате сигурни и когато сте готови да споделите своя опит. Нашата терапевтична програма е изпитана и с доказани резултати.

Индивидуална терапия

Индивидуалните терапевтични сесии дават възможност на нашите клиенти в защитена и подкрепяща среда да изследват личните си проблеми и да се свържат с чувствата, които могат да изплуват около тези проблеми. За много клиенти, това може да бъде труден и често болезнен процес. Но работата свършена в тези сесии помага на клиентите да постигнат дълбоко прозрение и разбиране за себе си, както и по-здравословен начин за справяне със стреса.

В условията на приемане и усилие за постигане на максимално разбиране, всеки може да изследва съвместно с терапевта възможностите да промени към по-добро себе си, да развие своята личност, да промени своето поведение и живот.

Индивидуалните терапевтични срещи помагат на клиентите да разпознаят и изживеят скрити чувства, да съумеят да ги изразят напълно и свободно и да насърчават изпробването на ново и по-ефективно поведение. Насърчават се действието, междуличностното взаимодействие и срещите, изразяването на чувствата в настоящия момент и проверката на реалността.

Сутрешно отражение

Целта на сутрешното отражение е да мотивира участниците да започнат деня с положителна нагласа. Чрез сутрешното отражение се ангажират онези резиденти, които са встрани от процеса. Сутрешното отражение е с продължителност 10 -15 минути.

Вечерно отражение

Целта на вечерното отражение е да затвори денят, отново да събере резидентите и да включи онези, които по един или друг начин странят от процеса.
След края на всеки ден всеки един пациент описва мисли, чувства или преживявания, които може да е имал през деня. Тази информация е много полезна за терапевтичния екип и показва както груповата динамика, така и състоянието на всеки един резидент.

Уъркшопи

Уъркшопите имат образователен характер, чрез тях се тренират умения за говорене, слушане, съсредоточаване и обработка на информацията. Те имат директен принос към изграждането на добра самооценка. В програмата, уъркшоп се прави на различни теми: по прочетени книги, зададена тема от терапeвтичния екип, национален празник и др.

Литература

Това са помощни книги, препоръчани от Villa Ramadas Global Partners с цел подпомагане на терапевтичния процес и процеса на осъзнаване, промяна и развитие. Към всяка книга има писмена задача за разбирането на книгата, нейният смисъл и отклик в клиента.

Писмени работи

Терапевтичният процес и процеса на възстановяване са подкрепени от писмени работи в програмата. Целта на тези работи е да развива уменията и способността на пациентите да разкриват в дълбочина чувства, емоции, преживявания и спомени; описването на конкретни ситуации подпомага процеса на приемане на проблемите и играе важна роля в превенцията на рецидив.

Малки групи

Малка група се организира от всеки един клиент, който има нужда от помощ при писане на задачите си, или необходимост да сподели нещо конкретно, както и да чуе обратната връзка от други резиденти. Малката група се състой от най-много трима резиденти. Клиентът, организирал малка група, споделя своята тема и изслушва обратната връзка на останалите в групата, след което я записва. Максималното време за провеждане е 10 минути.

Превенция на рецидив

Значима част от терапевтичната програма включва създаването на собствен детайлизиран план за превенция на рецидив. В индивидуалния план за превенция на рецидива се включват всички стратегии и умения, които се използват за предотвратяване на употребата на вещества. Планът включва мислене напред и предвиждане на проблемни или стресови ситуации, които биха могли да върнат към употребата; планира се начин за справяне с тези проблеми и ситуации, без употребата на вещества.