За нас

Терапевтичният екип е с дългогодишен професионален опит в областта на зависимостите и е обучен в дух на отговорност, търпение и съпричастност при тяхното лечение. Ние вярваме, че екип от терапевт, лекар, психиатър и психолози ни дава възможност да погледнем проблема от различни страни и заедно да изготвим най-добрия терапевтичен план за всеки клиент.

„ЖИВА–насока в живота” е програма за психо-социална рехабилитация на хора с психични и поведенчески разстройства, вследствие употребата на психо-активни вещества. Психо-социалната рехабилитационна програма е основана на система от терапевтични интервенции и грижа с цел да се повиши и подпомогне биопсихо-социалното функциониране на индивида и последващото му реинтегриране в обществото.

Психологическите и социални интервенции и дейности се осъществяват в общността на програмата, подобрявайки възможностите и уменията на клиентите за постигане на независим начин на живот. Терапевтичният модел на Change & Grow® е методологично структуриран според критерии и процедури, предварително зададени като натовареност и времеви периоди за реализиране на определени задачи.

Основни принципи са анонимност и конфиденциалност.

Лицензи за дейността

Министерство на труда и социалната политика за Дневен център № 1211-01/2013 и Защитено жилище № 1211-02/2013;
Национален център по наркомании Удостоверение №423/19.3.2015г.
Villaramadas global partnerts LICENSE CG01/2013.

Супервизия

Провежда се от Villa Ramadas – International Treatment Centre със седалище в Португалия.


...

Александър Илиев

управител
...

Александрина Алексова

дир. на терапевтична програма
...

Николай Божков

психолог
...

Лада Илиева

офис-мениджър
...

Иван Найденов

социален работник
...

Гергана Бонева

социален работник
...

Дорита Кръстева

психиатър
...

Екатерина Павлова

лекар