За нас

Основни принципи - съпричастност, анонимност и конфиденциалност

Терапевтичният екип е с дългогодишен професионален опит в областта на зависимостите и е обучен в дух на отговорност, търпение и съпричастност при тяхното лечение. Ние вярваме, че екип от терапевт, лекар, психиатър и психолози ни дава възможност да погледнем проблема от различни страни и заедно да изготвим най-добрия терапевтичен план за всеки клиент.

„Жива–насока в живота” е програма за психо-социална рехабилитация на хора с психични и поведенчески разстройства, вследствие употребата на психо-активни вещества. Тя е съвкупност от терапевтични интервенции и грижа, които подпомагат биопсихо-социалното функциониране на участниците в нея и последващото им реинтегриране в обществото. Целта е да бъдат подобрени възможностите и уменията на клиентите за постигане на независим начин на живот.

Терапевтичният модел на Change & Grow® е методологично структуриран според критерии и процедури, предварително зададени като натовареност и времеви периоди за реализиране на определени задачи.

Лицензи за дейността

Министерство на труда и социалната политика за Дневен център № 1211-01/2013 и Защитено жилище № 1211-02/2013;
Национален център по наркомании Удостоверение №423/19.3.2015г.
Villaramadas global partnerts LICENSE CG01/2013.

Супервизия

Провежда се от Villa Ramadas – International Treatment Centre със седалище в Португалия.


...

Александър Илиев

управител
...

Александрина Алексова

дир. на терапевтична програма
...

Николай Божков

психолог
...

Лада Илиева

офис-мениджър
...

Иван Найденов

социален работник
...

Гергана Бонева

социален работник
...

Дорита Кръстева

психиатър
...

Екатерина Павлова

лекар