Предстоящи събития

На 11 МАРТ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за последващи грижи за завършили програмата

На 17 МАРТ 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 25 МАРТ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за последващи грижи за завършили програмата

На 11 февруари 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за последващи грижи за завършили програмата


На 17 февруари 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 25 февруари 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за последващи грижи за завършили програмата