Предстоящи събития

ПРЕЗ АПРИЛ

На 8 АПРИЛ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

На 16 АПРИЛ 2017г целодневна екскурзия
до Пловдив и Бачковския манастир за участници в програмата

На 21 АПРИЛ 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 22 АПРИЛ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за Последващи грижи за завършили програмата

ПРЕЗ МАРТ

На 11 МАРТ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за последващи грижи за завършили програмата

На 17 МАРТ 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 25 МАРТ 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за последващи грижи за завършили програмата

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

На 11 февруари 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за последващи грижи за завършили програмата

На 17 февруари 2017г от 18,30ч в Дневния център на „Жива“
Среща с близки и родители на участници в програмата

На 25 февруари 2017г от 9,30ч в Дневния център на „Жива“
Група за последващи грижи за завършили програмата