Терапевтичен център Жива

“ЖИВА – насока в живота“ е терапевтичен рехабилитационен център за лечение на зависимости.

Ние прилагаме вече утвърдения европейски модел, който използва различни психологически направления в лечението на зависимостите.
Change & Grow се основава на взаимопомощта и е предназначен за всички, които искат да се учат и живеят в решението на собствените си проблеми, използвайки петте основни принципа:

 1. Истина
 2. Приемане
 3. Благодарност
 4. Любов
 5. Отговорност

Change&Grow e за всички, които търсят личностно усъвършенстване и развитие чрез здравословен баланс между тяло, съзнание и дух, с помощта на което да постигнат щастлив и пълноценен живот. Чрез използването на достъпен и лесноразбираем език и концентрирайки се върху позитивни мисли, чувства и поведение Change&Grow e за всички, които искат следното:

 • Да живеят в решението на собствените си проблеми;
 • Да практикуват модел на личностно развитие;
 • Да преодолеят себе си / Да се осъзнаят;
 • Да преодолеят емоционалното си изтощение;
 • Да разчупят емоционалната и социалната изолация;
 • Да преодолеят страха, срама, негодуванието и гнева;
 • Да открият отново мястото си в семейството, любовта, професията и обществото;
 • Да заздравят самочувствието си;
 • Да развият потенциала си;
 • Да развият способността да приемат;
 • Да развият мотивация и способност да взимат решения.

Адаптирайки този модел в България, „ЖИВА – насока в живота“ става част от глобалната мрежа на Villaramadas Global Partners.

Етапи и фази на програмата

Нулев етап
• административно и терапевтично интервю;
• среща с психиатър и лекар.

Първи етап
• време за адаптиране в ЖИВА;
• изготвя се първоначален терапевтичен план;
• присъединяване на пациента в групата;
• пациентът изгражда терапевтична връзка с екипа;
• приемане на зависимостта като проблем;
• информация и запознаване със същността на проблема на зависимостта.

Втори етап
• седмична оценка на терапевтичния план;
• приемане на нуждата от промяна;
• идентифициране на проблемни области в процеса на възстановяването;
• осъзнаване и разбиране на зависимостта и необходимостта винаги да се поддържа въздържание, за да се подобрява живота;
• начало на процеса на промяна;
• възстановяване на взаимоотношенията със семейството и другите с подкрепата на групата и терапевтичния екип;
• реинтеграция на пациента в обществото и живота.

Трети етап
• Този етап е насочен към справяне с емоционалното и духовно благополучие на пациента. Ние улесняваме този процес като той трябва да ни посещава два пъти в седмицата в Дневния център през следващите дванадесет седмици.
• Всяка първа събота на месеца в Дневния център се провежда група за поддържащ контакт и грижи за всички пациенти, завършили терапевтичната програма.


Нашите сертификати